Log in | Geen account? Registreer!
Gebruikersvoorwaarden

Door onze website te gebruiken stem je jezelf akkoord met de hieronder beschreven gebruikersvoorwaarden. Tibia ML behoud het recht deze voorwaarden ter aller tijde aan te passen zonder jouw daarvan op de hoogte te brengen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Bij vragen over de gebruikersvoorwaarden kan je ons steeds contacteren.


1. Beschikbaarheid en aansprakelijkheid

Tibia ML behoudt het recht om de inhoud van diens website ten alle tijde aan te passen. Verder heeft Tibia ML het recht de website te sluiten of een service die ze aanbieden stop te zetten zonder enige vorm van voorafgaande waarschuwing. Alles ingezonden op de website zal deel uitmaken van de website en ons moderating team behoudt het recht deze inhoud te verwijderen als deze ongepast geacht wordt. Tibia ML is niet aansprakelijk voor het verlies van ingezonden inhoud, screenshots... Bewaar altijd een kopie van al je bestanden en inhoud op je locale PC.

De dienst die we bieden (inclusief alle inhoud en downloads) wordt aangeboden zoals "het is". Tibia ML is niet en kan niet verantwoordelijk geacht worden voor enige vorm van toegebrachte schade. We verzekeren geen correcte, up-to-date, foutloze, veilige of virusvrije inhoud of downloads.


2. Legaal

Door Tibia ML te gebruiken ga je ermee akkoord Tibia ML niet te gebruiken voor illegale doelen, anderen schade te berokkenen of iemands privacy te verbreken. Door Tibia ML te bezoeken stem je in met de Belgische wet (inclusief bezoekers van andere landen). Een overtreding van deze wetten kan leiden tot een ban van onze websites of kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot wettelijke ondernomen acties.


3. Privacy

Tibia ML zal ten alle tijden je privacy respecteren. Informatie verzameld door ons zal niet gedeeld worden met of verkocht worden aan derden. Verder zal deze niet gebruikt worden in publicaties zonder jouw toestemming. Persoonlijke informatie zal enkel gebruikt worden voor verdere websiteverbetering en zal niet publiek gemaakt worden. Algemene, niet-persoonlijke, informatie over onze doelgroep kan gebruikt worden in publicaties met als doel anonieme statistieken over onze bezoekers te schetsen. Als je je registreerd op onze website of forum zullen we een cookie op je computer achterlaten om je informatie op te slaan voor een later bezoek aan onze website zodat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. Na je bezoek kan het cookie vernield worden door uit te loggen. networkadvertising.org


4. Auteursrechten

Tibia ML en alleen Tibia ML heeft beslissingsrecht over welke website inhoud er mag gebruikt worden voor doeleinden buiten deze website. Je maag geen inhoud van onze website openbaar publicere, reproduceren of verdelen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tibia ML of van de rechtmatige eigenaar van de inhoud. Tibia ML zegt zichzelf geen auteursrechten toe over ingzeonden webinhoud met de uitzondering van inhoud waarin inhoud van onze website gedeeltelijk of volledig is in verwerkt. Als een gedeelte van jouw werk van een andere bron op Tibia ML afkomstig is behoud je niet het recht om anderen toestemming te geven de inhoud ergens te publiceren of te reproduceren. In een geval als hierboven is Tibia ML de enige partij die toestemming tot publicatie, reprodcutie of verdeling van de inhoud kan geven. Het spel Tibia, inclusief alle screenshots en graphics zijn auteursrechtelijk beschermd door CipSoft GmbH. Tibia is een geregistreerd handelsmerk van Stephan Börzsönyi, Guido Lübke, Ulrich Schlott en Stephan Vogler in Duitsland. Reproductie van inhoud gerelateerd met CipSoft kan enkel gebeuren met toestemming van CipSoft zelf.

Je stemt ermee in geen auteursrechtelijk materiaal in te zenden of te publiceren op Tibia ML. Als je auteursrechtelijk beschermd materiaal wil gebruiken voor je werk moet je hiervoor de nodige rechten hebben. Deze rechten kunnen verkregen worden door de oorspronkelijke eingenaar een schriftelijke toestemming te laten schrijven.


5. Tibia regels

Met alles dat je post of doet op Tibia ML moet je de Tibia regels in acht houden. Alle Tibia regels zijn hier van tel. We doen ons best om een supported fansite te worden, dus we moeten deze regels ter aller tijde respecteren. Dit betekent, geen account trading, geen items of account verkopen voor geld, geen Open Tibia gerelateerde inhoud... Een overtreding van deze regels kan tot een bestraffing leiden.


6. Premium lidmaatschap overeenkomst

Om een premium website member te worden is een donatie noodzakelijk. Het bedrag dat moet betaald worden en de munteenheid waarin de betaling moet geschieden zijn vatbaar voor veranderingen. Premium lidmaatschap wordt vooraf betaald voor de gegeven periode. In onze prijzen zijn geen eventueel opduikende kosten bij de betaling ingerekend. Alle bijkomende kosten moeten betaald worden door jou, de aankoper. Tibia ML kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het verloren gaan van betalingen. Tibia ML brengt geen premium lidmaatschap over naar andere accounts en behoud het recht een terugvordering van je betaling te weigeren zonder opgegeven reden, al wordt onder de meeste omstandigheden een terugvordering aanvaard. Als een terugvordering aangevraagd wordt zal de hoeveelheid aangerekend voor de onkosten die Tibia ML gehad heeft afgetrokken worden van het bedrag dat je uiteindelijk teruggestort krijgt. Terugvorderingen kunnen alleen gevraagd worden in de eerste week na de aankoop. Tibia ML is niet verantwoordelijk voor het verlies van je login gegevens zodat je premium website account onbereikbaar wordt. Tibia ML behoud het recht je account te beëindigen op grond van een overtreding van onze servicevoorwaarden of een exploitatie van de aangeboden dienst zonder hierbij een terugbetaling verschuldigd te zijn. Tibia ML behoud het recht om alle diensten aangeboden aan premium leden te anuleren zonder terugbetaling van het gevorderde bedrag.

Als je niet de wettelijke leeftijd hebt om online aankopen te doen moet je ouderlijke toestemming hiervoor hebben alvorens over te gaan tot een aankoop.